Om oss

En kristen gemenskap med Jesus i centrum


Det är vad vi hoppas att få vara för dig som söker andlig vägledning i en sekulariserad värld. Församlingen är ekumenisk med rötter i två olika samfund - Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan. Vi är även medlemsförsamling i Dalagården Kristen Samverkan och sjukhuskyrkan i Falun och Säter. Sjukhuspastor i Falun är Gunilla Sehlin och i Säter Josef Pansell.


Om du har frågor om den kristna tron eller om du har synpunkter på vår församlingsverksamhet så är du självklart välkommen att kontakta oss.


Välkommen till Missionskyrkan i Mockfjärd